Queries should be directed to: webcmj-admin@ecis.nagoya-u.ac.jp.
Language 
Nagoya Universtiy
WebCMJ : Japanese Kanji Online Learning
Tuloy po kayo sa CMJ Kanji Online! [go to ]
Ang programa na CAI ay isinagawa upang makatulong sa iyong pagsasanay at repasu ng pangunahing kanji ng wikang Hapon. Ito ay binubuo ng 300 kanji na itinuturo sa mababang paaralan.
Kung nais mong isagawa ang alinman sa mga leksyon, pindotin lamang...
<<< Ang alituntunin para sa mga unang gagamit ng programa ay nakasaad dito.
Huling isinaayos noong March 1, 2009.

Ang Programang (WebCMJ (kanji version)) ay batay sa A Course in Modern Japanese (CMJ) [Revised Edition], (Nagoya University Japanese Language Education Research Group, University of Nagoya Press, 2002).
Ito ay bersyon ng kanji ng WebCMJ (balarila), na binago upang maging akma sa binagong bersyon ng aklat ng CMJ.

Kung mayroon kang mga katanungan hinggil sa kanji habang isinasagawa ang programang ito, maari kang sumangguni sa pagsasanay sa kanji na nasa aklat.
Saklaw ng Volume I ang mga aralin 1 hanggang 10, at ng Volume 2,mga aralin 11 hanggang 20.

Ang programang ito ay isinagawa ng mga sumusunod:
  • Tagapangasiwa ng Pangkat: Kyoko Murakami, Toshiko Kanda, Toshiko Ishizaki at Kouki Sato
  • Nagsagawa ng programa: Hiroshi Nishikawa (NISHIKAWA SYSTEM)
  • Idinisenyo ni: Liu Pai-ling
  • Naggayak ng mga Katanungan: Yuka Soorin and Sumie Yasui
  • Sa tulong ni: Lee Seonhee
Copyright (c) 2005, Nagoya University ECIS
go back to ECIS homepage
Japanese, practice, drill, exercise, nihongo, learning tool, CAI, CALL, 日本語教育, 日本語教材