Queries should be directed to: webcmj-admin@ecis.nagoya-u.ac.jp.
Language 
Nagoya Universtiy
WebCMJ : Japanese Grammar Online Learning
Chào mừng cỏc bạn đó đến với CMJ Grammar Online! [go to ]
CAI là chương trỡnh được lập lờn nhằm hỗ trợ việc học và luyện tập tiếng Nhật cơ sở. Tại đõy chỳng tụi sử dụng những mẫu ngữ phỏp trong chương trỡnh tiếng Nhật sơ cấp.
Ngay bõy giờ, để bắt đầu xin hóy nhấn 1 trong 3 nỳt sau.
<<< Dành cho cỏc bạn lần đầu tiờn Dành cho cỏc bạn lần đầu tiờn truy cập.
Đớnh chớnh lần cuối cựng ngày 3/1/2008.

Nội dung chương trỡnh này (WebCMJ (new version)) chủ yếu dựa theo giỏo trỡnh Tiếng Nhật cơ sở 『A Course in Modern Japanese (CMJ) [tỏi bản]』 của nhúm nghiờn cứu giảng dạy Tiếng Nhật trường Đại học Nagoya và nhà xuất bản trường Đại học Nagoya năm 2002.
Nội dung chương trỡnh cũng được đớnh chớnh kết hợp giữa WebCMJ(original version) và CMJ (tỏi bản).

Để xem giải thớch cụ thể về ngữ phỏp, xin mời cỏc bạn tham khảo trong Grammar Notes của 『CMJ』.
『CMJ1』bao gồm từ bài 1 đến bài 10,『CMJ2』bao gồm từ bài 11 đến bài 20.

Chương trỡnh này được thực hiện bởi:
  • Nhúm thực hiện: Kyoko Murakami, Toshiko Kanda, Yutaka Ohno và Toshiko Ishizaki
  • Nhúm kế hoạch: Hiroshi Nishikawa (NISHIKAWA SYSTEM)
  • Thiết kế: Liu Pai-ling
  • Biờn soạn bài tập: Toshiko Kanda
  • Cựng với sự hợp tỏc của: Tomoko Uozumi, Nobuko Takahashi, Lee Seonhee
Copyright (c) 2004, Nagoya University ECIS
go back to ECIS homepage
Japanese, practice, drill, exercise, nihongo, learning tool, CAI, CALL, 日本語教育, 日本語教材