Queries should be directed to: webcmj-admin@ecis.nagoya-u.ac.jp.
Language 
Nagoya Universtiy
WebCMJ : Japanese Grammar Online Learning
Tuloy po kayo sa CMJ Grammar online ! [go to ]
Itong programa ng CAI ay dinesenyo upang tulongan kayong ma-insayo at marepasu ang mga panimulang grammar sa wikang Hapon. Saklaw nito ang maraming puntong pang-gramatika ng wikang Hapon na itinuturo sa mababang paaralan.
Kung gusto ninyong magsimula kaagad sa isang particular na aralin, mangyaring pindotin kaagad ang...
<<< Ang alituntunin para sa mga bagohan sa programamng ito ay nandito.
Huling isinaayos noong March 1, 2009.

Ang programang (WebCMJ (new version)) ay batay sa A Course in Modern Japanese (CMJ) [Revised Edition], (Nagoya University Japanese Language Education Research Group, University of Nagoya Press, 2002).
Ito ay bagong bersyon ng WebCMJ (original version), na binago upang maging akma sa mga binagong bersyon ng aklat ng CMJ.

Kung sakali, habang ginagamit ang programa, mangyari na meron kayong mga katanungan ukol sa gramatika, sumangguni na lamang ang mga grammar notes na nasa loob ng aklat.
Saklaw ng Volume 1 ang mga aralin 1 hanggang 10 at ng Volume 2, aralin 11 hanggang 20.

Ang programang ito ay ginawa ng mga sumusunod na mga tauhan:
  • Tagapangasiwa ng pangkat: Kyoko Murakami, Toshiko Kanda, Yutaka Ohno at Toshiko Ishizaki
  • Nagsagawa ng Programa ni Hiroshi Nishikawa (NISHIKAWA SYSTEM)
  • Idenisinyo ni Liu Pai-ling
  • Naggayak ng mga katanungan: Toshiko Kanda
  • Sa tulong nila Tomoko Uozumi, Nobuko Takahashi, Lee Seonhee
Copyright (c) 2004, Nagoya University ECIS
go back to ECIS homepage
Japanese, practice, drill, exercise, nihongo, learning tool, CAI, CALL, 日本語教育, 日本語教材